شناسه خبر : 34940 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90-1آیا کرونا یک فاجعه غیرقابل پیش‌بینی بود؟ اکونومیست طرح جلدش را به این مساله اختصاص داده است که چه اندازه دولت‌ها در پیش‌بینی ریسک‌ها ناتوان هستند و عموماً آنها را بسیار دور می‌پندارند. اکونومیست می‌نویسد احتمال وقوع یک فاجعه با فوران اجرام تاج خورشید بیشتر از احتمال مشخص بودن یک مسوول در دولت برای پیش‌بینی این خطر است. اکونومیست در این شماره همچنین به چین به‌عنوان کارخانه اصلی تولید در دنیا نگاهی داشته و می‌نویسد اگرچه کرونا اثرات قابل توجهی بر تولید در چین گذاشت اما هنوز هم این کشور مبدأ اصلی تولید در دنیاست. این هفته‌نامه همچنین به فساد در ساختار سیاسی چین و برنامه فسادزدایی رئیس‌جمهور شی نگاهی دارد و معتقد است برخی فسادها منافعی هم برای این کشور داشته و توسعه برخی مناطق را موجب شده است. در این شماره همچنین مقالاتی در مورد مسوولیت آلمان در قبال اروپا و رویارویی ترامپ با چین آورده شده است.

دراین پرونده بخوانید ...