شناسه خبر : 34072 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90هنوز با وجود گذشت بیش از سه ماه، اصلی‌ترین مساله جهان ویروس کروناست. هنوز هم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی جهان بر پایه ماندگاری این مساله، وخیم‌تر‌شدن یا کمرنگ‌شدن آن استوار است. این چندمین شماره متوالی اکونومیست است که روی جلدش اثری از کرونا دیده می‌شود. مطالب نیز، حتی آنها که به جنگ فناورانه آمریکا و چین می‌پردازند، نگاهی به کووید 19 و تبعات آن دارند. مساله اما سردرگمی سیاستگذاران در آمریکا، اروپا یا دیگر نقاط دنیاست که بیش از هر زمان دیگری در برابر این ویروس ویرانگر مستاصل و درمانده شده‌اند، با ساختارهای پوسیده‌ای که دیگر کار نمی‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...