شناسه خبر : 31285 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی مانند نفت و گاز باید به آینده‌ای بنگرند که منابع به اتمام می‌رسد و خبری از درآمدهای بادآورده نیست. به این دلیل این کشورها درصدد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برمی‌آیند تا بخشی از درآمد خود را در داخل یا نقاط دیگر جهان سرمایه‌گذاری کنند. در این میان صندوق نروژ با دارا بودن بیشترین شفافیت بهترین عملکرد را دارد اما وعده دولتمردان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مبنی بر مدرن و متنوع‌سازی اقتصاد و خلق اشتغال با استفاده از صندوق ثروت حکومتی فقط در صورتی محقق خواهد شد که آنها این صندوق‌ها را به عنوان اموال خود نبینند و از کاربری‌های سیاسی آنها  بپرهیزند.

دراین پرونده بخوانید ...