شناسه خبر : 30690 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90رشد اقتصادی باید همگانی و با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی صورت گیرد در غیر این صورت توسعه حاصل پایدار نخواهد بود. شکست جمهوری و امپراتوری روم در توسعه پایدار ثابت می‌کند که ضعف هنجارهای اجتماعی، قطب‌بندی‌های سیاسی ناشی از نابرابری اقتصادی، تسلط طبقه برتر بر منافع عمومی و فجایع زیست‌محیطی می‌توانند رشد ناپایدار ایجاد کنند و در مقابل پایان دادن به فقر، حفاظت از زمین و تضمین رشد و شکوفایی فراگیر ضرورتی فوق‌العاده دارد. دستیابی به توسعه پایدار امری همیشگی است و تفاوتی ندارد که ما در چه برهه‌ای از تاریخ قرار گرفته باشیم.

دراین پرونده بخوانید ...