شناسه خبر : 29915 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90بسیاری از کارکنان سازمان‌ها هنگامی که می‌بینند روسا اشتباه می‌کنند به خاطر ترس، برچسب نافرمانی یا خطر از دست دادن جایگاه یا شغل ساکت می‌مانند. این نوع فرهنگ به سازمان آسیب می‌زند. ترس کارکنان جلو یادگیری را می‌گیرد و هنگامی که آنها با مشکلی مواجه می‌شوند سعی می‌کنند آن را پنهان سازند یا با راه‌حل سطحی آن را دور بزنند. مدیران باید فضایی ایجاد کنند که در آن امکان انتقاد و اظهارنظر وجود داشته باشد. ارزش افزوده کارکنان از خلاقیت آنها ناشی می‌شود اما خلاقیت در محیطی بروز می‌کند که حق اظهارنظر در آن به رسمیت شناخته شود.

دراین پرونده بخوانید ...