شناسه خبر : 28783 لینک کوتاه

اختلاف پتانسیل

توسعه جهانی تا چه حد فراگیر است؟

 مرتضی مرادی

در سال 2015، سازمان ملل اهداف توسعه پایدار را برای تمام کشورها تدوین کرد و این هدف‌گذاری را کرد که تا سال 2030 در همه کشورها باید توسعه محقق شود. گزارشی با عنوان «جهان چقدر از مردم جهان را پشت سر خود جا خواهد گذاشت؟» که از سوی موسسه بروکینگز در سپتامبر سال 2018 منتشر شده به این موضوع پرداخته که این اهداف سازمان ملل تا چه حد محقق خواهند شد و تا سال 2030 چقدر از مردم جهان به اهداف توسعه‌ای سازمان ملل نخواهند رسید؟

همچنین این گزارش به این سوالات پاسخ داده است که حل کدام مسائل نسبت به سایر مسائل برای کشورها چالش‌برانگیزتر است و اینکه کدام‌ کشورها با بزرگ‌ترین چالش‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای مواجه هستند؟

بخش اول این گزارش، مقدمه‌ای جامع از چرایی اهمیت و پرداختن به مساله فوق است و در بخش دوم نیز ادبیات نظری آن شرح داده می‌شود. در بخش سوم گزارش، به متدولوژی تحقیق پرداخته می‌شود. اینکه کدام دسته از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته‌اند و کدام یک از این اهداف قابل ردیابی بوده‌اند. در روش‌شناسی این گزارش می‌خوانیم که چگونه می‌توان با استفاده از داده‌های موجود، مسیری را که کشورها در حال حاضر در آن قرار دارند، مشخص کرد و نشان داده که اکنون کشورهای مختلف تا چه اندازه با استانداردی که سازمان ملل برای سال 2030 آنها در نظر گرفته فاصله دارند و اگر به مسیر خود ادامه دهند و تغییری در روند آنها ایجاد نشود، تا چه حد خواهند توانست به اهداف مقررشده دست یابند. در بخش چهارم گزارش به این سوال پاسخ داده می‌شود که حل کدام مسائل چالش‌برانگیزتر است. در بخش پنج نیز به این مساله پرداخته می‌شود که اندیکاتورهای مختلف کدام کشورها را به عنوان کشورهایی که با اهداف توسعه‌ای 2030 بیشترین فاصله را دارند معرفی می‌کند. در بخش پایانی گزارش نیز نتایج ارائه شده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...