شناسه خبر : 26671 لینک کوتاه

ورودی مقالات

امروزه بیش از ۲۰ میلیون آواره در جهان وجود دارد. حدود ۹۰ درصد از آنها در کشورهای فقیر اقامت دارند، جایی که دولت‌ها برای حفظ اشتغال مردم بومی به‌کارگیری مهاجران در اقتصاد رسمی را ممنوع ساخته‌اند. اوگاندا ثابت کرد چگونه یک رویکرد متفاوت می‌تواند نتایج مثبتی به همراه آورد. دولت قطعات زمین را در اختیار مهاجران گذاشته و به آنها اجازه کار می‌دهد. در برخی مناطق این مهاجران کسب‌وکارهای محلی را تقویت می‌کنند و عاملی برای جذب کمک‌های خارجی می‌شوند. بسیاری از مردم اوگاندا همسایگان جدید را یک مزیت می‌بینند نه باری بر دوش. به گفته برخی اقتصاددانان کشورهای ثروتمند باید به کشورهای مهاجرپذیر پول بدهند تا آنها همانند اوگاندا بازارهای کارشان را باز کنند. به گفته آنها این اقدام سه برنده دارد:  پناهندگان، اقتصادهای میزبان و کشورهای ثروتمندی که ممکن است مورد هجوم پناهجویان واقع شوند. این تحلیل را به همراه دیگر گزارش‌ها در مقالات این هفته می‌خوانیم.

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...