شناسه خبر : 29337 لینک کوتاه

ورودی مقالات

سرمایه‌داری به انقلابی واقعی نیاز دارد که بتواند راه رقابت را باز کند و این اطمینان را بدهد که نوآوری در آینده شکوفاتر خواهد شد. اکنون یک‌دهم اقتصاد آمریکا از صنایعی تشکیل شده است که در آنها چهار بنگاه کنترل بیش از دوسوم بازار را در اختیار دارند. روندی نسبتاً مشابه هرچند با شدت کمتر در اروپا مشاهده می‌شود. سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش بوده و بیشترین کاهش را می‌توان در صنایعی دید که تمرکز بیشتری دارند. در هر صورت اگر اقتصاد از بنگاه‌های تثبیت‌شده‌ای تشکیل شود که هیچ تهدید رقابتی را متوجه خود نمی‌بینند در آن صورت نوآوری از بین می‌رود و استانداردهای زندگی کاهش می‌یابند. این امر اعتماد مردم به سرمایه‌داری را نابود و میدان را برای عوام‌گرایان باز می‌کند.

90-1

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها