شناسه خبر : 36341 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جهش برای ماندگاری

طرح تحول دیجیتال چه سرنوشتی را برای فولاد مبارکه رقم خواهد زد؟

  زهرا مسافر: فولاد مبارکه یک گام دیگر رو به جلو برداشته است. بنگاهی صنعتی که از روز اول آغاز به کارش، تلاش کرده تا شرایط را برای نوآوری و به‌روز‌رسانی فراهم کند و در راهی گام بردارد که نه تنها در تندباد تحریم‌ها متوقف نشود، بلکه تلاش کند زمینه را همواره برای رشد و نمود همپای سایر رقبای خود در کلاس جهانی فراهم آورد. حال این شرکت پس از اجرای پروژه نورد گرم 2 که از آن به یک ابرپروژه در صنعت فولاد کشور یاد می‌شود، تلاش کرده تا گام بعدی را به نحوی بردارد که بتواند به سمت تحولی عظیم پیش برود و آن هم، همگامی با اقتصاد جهانی و تحول دیجیتال است که مجمع جهانی اقتصاد از گام‌های یازده‌گانه آن به عنوان عاملی برای تحول در سودآوری مجموعه‌های اقتصادی یاد می‌کند. آنگونه که مسوولان شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌گویند، طرح تحول دیجیتال که قرار است به عنوان پایلوت صنایع معدنی کشور در این مجموعه معظم صنعتی-‌معدنی پیاده‌سازی شود، قرار است ضامن بقای فولاد مبارکه در میان رقبای جهانی خود باشد. در عین حال، آنگونه که از اخبار منتشر‌شده از جزئیات طرح تحول دیجیتال در این شرکت بزرگ صنعتی برمی‌آید، در تدوین این استراتژی و نقشه راه مرتبط با آن، هشت محور اصلی تعریف شده و برای آن، اولویت‌های 22‌گانه‌ای در نظر گرفته شده که قرار است در گام اول آن که در سال 1399 پیاده‌سازی و در سال 1400 ادامه می‌یابد، بالغ بر 80 پروژه اجرایی و عملیاتی شود که پیشرفت آنها در آینده متفاوت خواهد بود. نکته حائز اهمیتی که طرح تحول دیجیتال را متمایز از سایر طرح‌های اجرایی‌شده در صنعت فولاد کشور و همچنین فولاد مبارکه می‌کند، آن است که نقطه پایانی برای این طرح متصور نیست؛ به این معنا که در هر حوزه‌ای می‌توان ادعا کرد که تحول دیجیتال ساری و جاری است، حتماً روز‌به‌روز ابزارهای جدیدی خلق و ایجاد می‌شوند که بر مبنای آنها، این پروژه زنده بماند و توقفی برای آن متصور نباشد. به هر حال آن‌گونه که طراحان این پروژه می‌گویند، در سال 1404 شرکت فولاد مبارکه گام‌های نهایی را برای هوشمندسازی در سطح جهانی برخواهد داشت. به هر حال نگاهی به آنچه طی ماه‌های گذشته ناشی از افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا به اقتصاد ایران بوده و به وضوح آثار آن در اقتصاد کشور در حال عملیاتی شدن است، خروج از یک اقتصاد تک‌محصولی به نام اقتصاد نفتی است که به طور قطع، صنایع معدنی از جمله فولاد می‌توانند جایگزین مناسبی برای آن باشند و کشور را از صادرات یک محصول به سمت صادرات چندین و چند رشته و فعالیت صنعتی در زنجیره فولاد پیش ببرند و اتفاقاً درآمدی معادل درآمد نفت با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشند. این‌گونه است که کم‌کم، با تشدید محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و همچنین ضرورت تامین نیازهای ارزی از منابع غیرنفتی، توجه سیاستگذاران و دولتمردان هم به بنگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند جلب شده و آنها نیز تلاش دارند تا بتوانند الگوی اقتصاد غیرنفتی را تجربه کنند؛ اینجاست که جایگاه معادن و صنایع معدنی برای پیشران شدن در صنعتی شدن ایران، بسیار قابل توجه می‌شود و صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه رنگ و لعابی تازه در سیاستگذاری‌های جدید می‌گیرند.

دراین پرونده بخوانید ...