شناسه خبر : 12108 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هلند پیشتاز مالیات بر سوخت دنیاست

خنک کردن زمین با مالیات سبز

وضع مالیات بر مصرف سوخت در صنایع مختلف یکی از راه‌های کاهش مصرف این ماده آلاینده در جهان است.

وضع مالیات بر مصرف سوخت در صنایع مختلف یکی از راه‌های کاهش مصرف این ماده آلاینده در جهان است. اما نرخ مالیات بر مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل بیشتر از دیگر صنایع است. طبق گزارش‌های موجود مالیات بر مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی دنیا بیشتر از نرخ مالیات بر مصرف سوخت برای مصارف گرمایشی و الکتریکی است. طبق گزارش تازه منتشرشده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ مالیات موثر بر مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل برابر با 15 دلار به ازای هرگیگا ژول انرژی تولیدی است در حالی که در دیگر صنایع این مالیات تنها برابر با 20/1 دلار به ازای هرگیگا ژول انرژی تولیدی است. به طور متوسط صنعت حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی 23درصد از کل مصرف انرژی دنیاست و 27درصد از کل تصاعد گازهای آلاینده در جهان به دلیل مصرف سوخت در این بخش ایجاد می‌شود. این در حالی است که 85 درصد از کل درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر مصرف سوخت از بخش حمل و نقل به دست می‌آید. بر حسب اینکه هر کشور بیشتر از کدام یک از انواع سوخت‌ها در index:1|width:300|height:|align:left صنعت حمل و نقل استفاده کند و میزان مصرفش چقدر باشد نرخ مالیات موثر متفاوت ارزیابی شده است ولی به طور کلی نرخ مالیات بر مصرف دیزل کمتر از نرخ مالیات بر مصرف بنزین است که یک دلیل آن میزان بیشتر انرژی تولیدشده در اثر استفاده از دیزل است.
مطالعات نشان می‌دهد هر گالن دیزل 10 درصد بیشتر از هر گالن بنزین انرژی تولید می‌کند ولی میزان آلایندگی‌اش 18 درصد بیشتر است. بیشترین میزان مالیات بر مصرف بنزین در حمل و نقل جاده‌ای به کشور هلند تعلق دارد. در سال گذشته این کشور به ازای هر‌گیگا ژول انرژی تولیدشده توسط بنزین در حمل و نقل جاده‌ای 5/29 دلار مالیات دریافت کرده است و کشور ایتالیا که از این نظر در جایگاه دوم فهرست قرار گرفته است 28 دلار به ازای هر گیگا ژول انرژی تولیدی مالیات دریافت کرده است.
مبلغ مالیات در کشور انگلستان بعد از این دو کشور قرار دارد. در سال گذشته به ازای هر گیگا ژول انرژی تولیدشده از بنزین 27 دلار مالیات دریافت شده است. نرخ مالیات بر مصرف سوخت دیزلی در کشور هلند 16 دلار، در ایتالیا 22 دلار و در انگلستان 1/25 دلار به ازای هر گیگا ژول انرژی تولیدی بود. در این سال نرخ مالیات موثر در صنعت حمل و نقل در سه کشور هلند و ایتالیا و انگلستان به ترتیب 21 دلار،4/22 دلار و 8/24 دلار به ازای هر گیگا ژول انرژی تولیدی بود.
مالیات بر مصرف سوخت در کشورهای مکزیک و آمریکا و کانادا از دیگر کشورهای دنیا کمتر بود. طبق این گزارش در سال گذشته نرخ مالیات بر بنزین در مکزیک یک دلار و در آمریکا دو دلار و در کانادا 1/3 دلار به ازای هر گیگا ژول بود و نرخ مالیات کل - برآیند مالیات بر مصرف بنزین و دیزل- در مکزیک یک دلار و در آمریکا 7/1 دلار و در کانادا 6/2 دلار به ازای هر گیگا ژول بود. مکزیک کمترین تفاوت بین نرخ مالیات بر مصرف بنزین و دیزل را دارد و شیلی بیشترین فاصله بین نرخ مالیات بر مصرف بنزین و دیزل را به خود اختصاص داده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها