شناسه خبر : 22339 لینک کوتاه

اینفوگرافیک

در گذر زمان

وزارت متولی بخش معدن طی 50 سال گذشته با چه تغییراتی مواجه شد؟

امتیاز رویتر که هرگز اجرا نشد، امتیازنامه‌ای در دوران ناصری بود که به موجب آن بهره‌برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره به بارون انگلیسی سپرده می‌شد، این امتیاز که با اعتراض علما و مردم، هرگز اجرا نشد، یکی از نخستین نشانه‌های واسپاری تولیت معادن در دوران معاصر است.

امتیاز رویتر که هرگز اجرا نشد، امتیازنامه‌ای در دوران ناصری بود که به موجب آن بهره‌برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره به بارون انگلیسی سپرده می‌شد، این امتیاز که با اعتراض علما و مردم، هرگز اجرا نشد، یکی از نخستین نشانه‌های واسپاری تولیت معادن در دوران معاصر است.

پس از آن در صد سال اخیر مدیریت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اخیر بارها تجمیع و تفکیک شده‌اند، امروزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین متولی مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است، اما از رویتر تا ایمیدرو چه کسانی متولی معادن کشور بوده‌اند؟  

تجارت فردا- اینفوگرافیک - در گذر زمان