شناسه خبر : 22170 لینک کوتاه

اینفوگرافیک

کویرآباد

وضعیت فعلی کرمان از نظر اقتصادی چگونه است؟

کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران 1 /3 میلیون نفر جمعیت دارد؛ استانی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجه اقتصادی و البته ویژگی‌هایی که با بررسی آمارهای رسمی اقتصادی کشور می‌توان به آنها دست یافت. اما مردم ارزان‌ترین استان ایران از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارند؟

کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران 1 /3 میلیون نفر جمعیت دارد؛ استانی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجه اقتصادی و البته ویژگی‌هایی که با بررسی آمارهای رسمی اقتصادی کشور می‌توان به آنها دست یافت. اما مردم ارزان‌ترین استان ایران از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارند؟ آیا پایین بودن هزینه زندگی در کرمان نسبت به استان‌های دیگر باعث شده مردم کرمان قدرت پس‌انداز داشته باشند یا اینکه درآمدهای آنها هم پایین است؟ اگر آنها قدرت پس‌انداز دارند، بیشتر به چه نحوی پس‌انداز می‌کنند و آیا کارنامه کرمان در جذب سرمایه قابل توجه است؟ بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و صنعت کرمان هر کدام چه وضعیتی دارند و این بخش‌ها چه کمکی به اشتغال این استان کرده‌اند؟ از سوی دیگر مردم کرمان جدای از اشتغال، در بحث رفاه دارای چه وضعیتی هستند و فقر در این استان چه وضعیتی دارد؟ 

تجارت فردا- اینفوگرافیک - کویرآباد