شناسه خبر : 22139 لینک کوتاه

مثلث توسعه

کرمان در مسیر توسعه چه گام‌هایی برداشته است؟

در سال‌های اخیر تغییر و تحولات عمده‌ای در استان کرمان رخ داده است و توسعه‌محوری در اولویت برنامه‌های آن قرار گرفته است. استانی که در حال حاضر با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در کانون توجه عمومی قرار گرفته است؛ گرچه این طرح با کاستی‌هایی همراه است اما تغییر و تحولات اساسی در شهر قلعه گنج به‌خوبی نمایانگر به ثمر نشستن تلاش‌های استانداری کرمان در اجرای برنامه توسعه است.

در سال‌های اخیر تغییر و تحولات عمده‌ای در استان کرمان رخ داده است و توسعه‌محوری در اولویت برنامه‌های آن قرار گرفته است. استانی که در حال حاضر با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در کانون توجه عمومی قرار گرفته است؛ گرچه این طرح با کاستی‌هایی همراه است اما تغییر و تحولات اساسی در شهر قلعه گنج به‌خوبی نمایانگر به ثمر نشستن تلاش‌های استانداری کرمان در اجرای برنامه توسعه است. به این بهانه در فصل پیش‌رو علاوه بر پرداختن به موضوعاتی چون رشد و توسعه اقتصادی با علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان به گفت‌وگو پرداختیم و او از دستاوردهای توجه به توسعه در استان کرمان می‌گوید.