شناسه خبر : 84 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد توسعه

اصلاحات ساختاری

گفتارهایی از: - موسی غنی‌نژاد / دولت حاضر و قادر / در باب لزوم اصلاح ساختار دولتی اقتصاد - محمد طبیبیان / کار اساسی پس از تحریم / در باب اهمیت اصلاحات قضائی و حقوقی - مسعود نیلی / اقتصاد ایران در پساتحریم / در باب انتخاب‌های روی میز برای آینده اقتصاد ایران - فرهاد نیلی / دوره انتقال / در باب تغییر پارادایم اقتصاد ایران - حسن درگاهی / اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم / الزامات سیاستگذاری اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای


دولت حاضر و قادر
در باب لزوم اصلاح ساختار دولتی اقتصاد
موسی غنی‌نژاد

کار اساسی پس از تحریم
در باب اهمیت اصلاحات قضائی و حقوقی
محمد طبیبیان

اقتصاد ایران در پساتحریم
در باب انتخاب‌های روی میز برای آینده اقتصاد ایران
مسعود نیلی

دوره انتقال
در باب تغییر پارادایم اقتصاد ایران
فرهاد نیلی

اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم
الزامات سیاستگذاری اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای
حسن درگاهی

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید