شناسه خبر : 7554 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مسائل و راهکارهای اقتصاد ۹۲

صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی ایران در دو پرونده «بیم ها و امیدهای اقتصاد ۹۲» و «اقتصاددانان از اقتصاد ۹۲ می گویند» تلاش کرده‌اند تا با طرح مسائل و راهکارهای اقتصادی ایران نگاهی به آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ کرده و به تحلیلی جامع در این زمینه بپردازند.

صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی ایران در دو پرونده «بیم ها و امیدهای اقتصاد 92» و «اقتصاددانان از اقتصاد 92 می گویند» تلاش کرده‌اند تا با طرح مسائل و راهکارهای اقتصادی ایران نگاهی به آینده اقتصاد ایران در سال 1392 کرده و به تحلیلی جامع در این زمینه بپردازند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها