شناسه خبر : 627 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحریم مالی چیست؟

در ادبیات حقوق بین‌المللی تحریم‌های مالی به دو دسته تقسیم می‌شود: تحریم‌های «مالی عادی» و تحریم‌های «مالی مشدد». تحریم‌های مالی عادی از دو عنصر اساسی تشکیل می‌شود.

در ادبیات حقوق بین‌المللی تحریم‌های مالی به دو دسته تقسیم می‌شود: تحریم‌های «مالی عادی» و تحریم‌های «مالی مشدد». تحریم‌های مالی عادی از دو عنصر اساسی تشکیل می‌شود. این دو عنصر عبارتند از: اول انسداد وجوه یا ممنوعیت معامله با وجوه یا منابع اقتصادی مالیاتی که متعلق به اشخاص و نهادهای مشمول تحریم هستند، و دوم ممنوعیت فراهم ساختن وجوه یا منابع اقتصادی برای اشخاص مشمول تحریم یا به نفع آنها به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم. این دو عنصر در تمامی تحریم‌های مالی، مشترک است و به عبارتی می‌توان گفت، این امر، کف تحریم‌های مالی را تشکیل می‌دهد. با این حال برخی از تحریم‌های مالی شامل دو عنصر اضافی هم هست. در تحریم‌های مالی مشدد، دو عنصر دیگر نیز علاوه بر عناصر فوق وجود دارند. این دو عنصر عبارتند از: اول ممنوعیت ارائه یا انجام خدمات مالی برای اشخاص مشمول تحریم و دوم ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای برای اشخاص مشمول تحریم یا اشخاصی که به نمایندگی و از طرف آنها عمل می‌کنند. انسداد دارایی‌ها عبارت است از ممنوعیت معامله با وجوه و منابع اقتصادی متعلق به اشخاص مشمول تحریم یا وجوه و منابع اقتصادی‌ای که تحت تملک یا کنترل چنین اشخاصی هستند. به عبارت دیگر، انسداد دارایی‌ها در رابطه با وجوه عبارت است از ممنوعیت معامله با دارایی‌ها که شامل هر‌گونه معامله و مبادله با آن وجوه می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها