شناسه خبر : 5221 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بسته‌های مطالعاتی در حوزه‌های ادیان و فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ادبیات و هنر

کتاب‌هایی که همدیگر را یاری می‌کنند

کتاب‌هایی که در بسته‌های چهارگانه زیر معرفی شده‌اند، کتاب‌هایی هستند که نوعاً با هم و در قالب سبد خریده می‌شوند. این نمونه‌گیری، پس از بررسی فاکتورهای فروش کتاب در نمایشگاه کتاب دنیای اقتصاد در شهریور‌ماه امسال تهیه شده ‌است.

کتاب‌هایی که در بسته‌های چهارگانه زیر معرفی شده‌اند، کتاب‌هایی هستند که نوعاً با هم و در قالب سبد خریده می‌شوند. این نمونه‌گیری، پس از بررسی فاکتورهای فروش کتاب در نمایشگاه کتاب دنیای اقتصاد در شهریور‌ماه امسال تهیه شده ‌است. این ترکیب در ماه‌های پیش هم با اندکی تفاوت مشاهده شده است. این کتاب‌ها را نوعاً خود مراجعه‌کنندگان نمایشگاه انتخاب می‌کنند؛ اما در پاره‌ای موارد هم از کارکنان نمایشگاه و انتشارات دنیای اقتصاد مشورت می‌گیرند. البته خریداران هر یک از این سبدها، در مواردی هم کتاب‌هایی از دیگر سبدها می‌خرند. مثلاً بسیاری از خریداران کتاب‌های اقتصادی، متقاضی کتاب‌های دینی و ادبیات و هنر هم هستند؛ یا شماری از طرفداران ادبیات و هنر بسیاری از مواقع متقاضی کتاب‌های مذهبی و تاریخ هم هستند و در موارد معدودی هم کتاب‌های اقتصاد سیاسی و اندیشه اقتصادی را انتخاب می‌کنند. این ترکیب گاهی چند هفته تکرار می‌شود؛ اما به طور معمول تغییر می‌کند. همپوشانی علایق کتابخوان‌ها معمولاً موجب هم‌افزایی می‌شود و انگار کتاب‌ها به یاری همدیگر بر‌می‌خیزند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید