شناسه خبر : 4918 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ادبیات و هنر: روایت لایه‌های زیرین معارف دیگر

ادبیات و هنر اساساً زبان توصیف و توسیع معارف دیگرند.

ادبیات و هنر اساساً زبان توصیف و توسیع معارف دیگرند. فارغ از اسلوب‌های ادبی و هنری که ساحت‌های اختصاصی ادبیات و هنرند، مظروف هنر و ادبیات عمدتاً موضوعاتی است که روایت استدلالی آنها که در دیگر شاخه‌های دانش مطرح شده‌اند، تکافوی نیاز انسان را نکرده‌اند. مثلاً فیلسوفان یونان باستان در باب حق طبیعی انسان بسیار سخن گفته‌اند، اما ماندگارترین روایت در باب این حق، همان است که سوفوکل نمایشنامه‌نویس با نگارش نمایشنامه آنتیگونه بر ضمیر انسان‌ها نشاند؛ و یا علمای طبیعی و فیلسوفان درباره سرشت و جوهر هستی سخن گفته‌اند اما این ادیبان و هنرمندان رمانتیک بودند که با بردن این مفاهیم به درون احساس انسان‌ها، این معارف را به ملکات ذهنی تبدیل کردند. در واقع شاعران و نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان، کاشفان لایه‌های زیرین و حسی‌اند. در این بخش نیز با مرور تاریخی که ادبیات و هنر از سر گذرانده‌اند، منابع مرتبط معرفی خواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید