شناسه خبر : 4841 لینک کوتاه

رازهای اتاق هیات مدیره

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک شرکت، منابع انسانی و به خصوص تیم مدیریتی آن است. شایستگی و عملکرد این تیم باید ارزیابی شود و ورود اعضای جدید نیز در راستای بالا بردن این دو اصل صورت پذیرد.

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک شرکت، منابع انسانی و به خصوص تیم مدیریتی آن است. شایستگی و عملکرد این تیم باید ارزیابی شود و ورود اعضای جدید نیز در راستای بالا بردن این دو اصل صورت پذیرد. عامل دیگری که آینده شرکت را تعیین می‌کند، وجود یک مکانیسم تشویقی منصفانه جهت بالا بردن سطح انگیزه در میان اعضای تیم است. عمل کردن صحیح و سالم هیات مدیره به وظیفه خود، بیانگر این است که این ارزیابی به شکلی متعادل و منصفانه صورت گرفته است. رسالت هیات مدیره به عنوان مقام ارشد تصمیم‌گیری، هدایت شرکت با روشی آینده‌نگر و در درازمدت تضمین ایجاد ارزش برای سهامداران است. بنابراین، داشتن یک هیات‌مدیره قابل اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان موثر باشد. یک هیات مدیره خوب همچنین می‌تواند در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل اعتماد با سهامداران سازنده باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید