شناسه خبر : 4775 لینک کوتاه

خدا، جهان و انسان در اندیشه فیلون و ابن عربی

اندیشه‌های فیلون و ابن عربی محصول شرایط ویژه‌ای هستند که در حوزه علمی مهم و تاریخ‌ساز اسکندریه و اسپانیای اسلامی و در مهم‌ترین ادوار تاریخی آنها، پدید آمده‌اند

اندیشه‌های فیلون و ابن عربی محصول شرایط ویژه‌ای هستند که در حوزه علمی مهم و تاریخ‌ساز اسکندریه و اسپانیای اسلامی و در مهم‌ترین ادوار تاریخی آنها، پدید آمده‌اند و بستر مساعدی را فراهم آوردند که امکان پیدایش آرای بدیع و آفرینشگر را از متن اندیشه‌هایی با خاستگاه‌های متفاوت و سنت‌های گوناگون فراهم ساختند. از سوی دیگر، این دو اندیشمند در‌صدد بودند تا کثرت‌ها را در کنار توحید ناب، که آموزه محور ادیان ابراهیمی است، توجیه کنند. هر دو اشتیاقی عاشقانه به معبود یگانه را در آثار خویش ظاهر کرده‌اند و سودای خالی کردن خانه را از اغیار در سر دارند و به همین دلیل بود که یک جهان‌بینی ناب توحیدی را پی افکنده‌اند تا در سایه آن غبار هر‌گونه شرک و غیر‌خدا از دامان هستی زدوده شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید