شناسه خبر : 440 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

علی ربیعی

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی ربیعی متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یک خانواده کارگری است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تکنسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و فعالیت‌های سیاسی و مذهبی نیز داشت.

تاریخ تولد: 1334
زادگاه: تهران - ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی (مدیریت استراتژیک)
گرایش سیاسی: اصلاح‌طلب

زندگینامه
علی ربیعـی متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یک خانواده کارگری است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تکنسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و فعالیت‌های سیاسی و مذهبی نیز داشت . پــس از انقلاب اســلامی به کمیتــه پیگیری شــورای انقلاب در بخــش صــنعت پیوسـت. ربیعی همزمـان از موسسـین شـاخه کـارگری حـزب جمهـوری اسـلامی و مسوول ایـن شـاخه بود و از ابتدای انقلاب اسلامی به عنوان نماینده کارگران به عضویت شورای عالی کار درآمد. او با شروع جنـگ تحمیلـی بـه سـپاه پاسـداران پیوسـت. وی هم اکنون دانشـیار پایـه 23 دانشـگاه بـوده و در حـوزه‌هـای جامعـه‌شناسـی ارتباطـات، رفـاه اجتمـاعی، مـدیریتی و کـارآفرینی بـه پـژوهش می‌پردازد کـه مقـالات و کتـب متعـددی از وی در ایـن حـوزه‌هـا بـه انتشـار رسـیده اسـت. وی عضـوهیأت مدیره چنـدین انجمـن علمـی اسـت و از سـوی دانشـگاه پیـام نـور بـه عنـوان پژوهشـگر نمونـه این دانشگاه در سال 1390 انتخاب شد.

سوابق تحصیلی
کارشناسی مدیریت دولتی . دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی ( علوم اجتماعی ) . دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی (PHD) مدیریت استراتژیکindex:1|width:320|height:428|align:left

سوابق و تجربیات شغلی
دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در دولت از 1379تا 1384
مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از 1376 تا 1384
مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسوول کمیته تبلیغات از 1372 تا 1384
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372
عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران
مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360
عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر
مدیر مسوول و سردبیر روزنامه کار و کارگر
عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361
عضو موسس و عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی کار
عضو هیات مدیره شرکت پایور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر
عضو هیات مدیره شرکت نشاسته گلوکز بنیاد شهید
رئیس هیات مدیره شرکت اکسدانه کوثر
رئیس هیات مدیره شرکت های صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان
رئیس هیات مدیره شرکت رزین‌های صنعتی ایران
عضو هیات مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

سوابق علمی و پژوهشی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه 23
مدرس دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
مدرس دانشکده امام محمد باقر و دانشگاه علوم انتظامی
مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار
طراحی سرفصل ها و راه اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار.
طراحی دوره MPA برای دانشگاه جامع علمی-کاربردی
چاپ 56 مقاله علمی در مجلات ISI،ISC،علمی پژوهشی و علمی ترویجی
اجرای 17 طرح پژوهشی در سطح ملی
تألیف 9 عنوان کتاب

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها