شناسه خبر : 20679 لینک کوتاه

تاریخ اولجایتو

ارزش و اهمیت کتاب حاضر از این نظر است که خواجه رشیدالدین فضل‌الله، صاحب کتاب معتبر جامع‌التواریخ، تاریخ خود را که مربوط به دوره ایلخانیان بزرگ است

ارزش و اهمیت کتاب حاضر از این نظر است که خواجه رشیدالدین فضل‌الله، صاحب کتاب معتبر جامع‌التواریخ، تاریخ خود را که مربوط به دوره ایلخانیان بزرگ است با مرگ غازان‌خان، برادر بزرگ اولجایتو، به پایان می‌رساند و کاشانی در این تالیف، تاریخ پس از آن دوره را به رشته تحریر کشیده و از این جهت فی‌الواقع جامع‌التواریخ را تکمیل کرده است. تاریخ اولجایتو، از نظر سبک نگارش نیز با سایر تاریخ‌های زمان خود اختلاف دارد و آن این است که تاریخ کاشانی عاری از تکلفات و تصنعات ادبی و با نثری ساده و سلیس نگارش یافته و وقایع تاریخی فارغ از عبارت‌پردازی بیان شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید