شناسه خبر : 20339 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

ویتنام مصر یا افغانستان عربستان نامی است که اکنون رسانه‌ها برای جنگ یمن برگزیده‌اند و تحلیل‌های خود را بر اهداف طرف‌های درگیر و نحوه برخورد قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی متمرکز کرده‌اند.

ویتنام مصر یا افغانستان عربستان نامی است که اکنون رسانه‌ها برای جنگ یمن برگزیده‌اند و تحلیل‌های خود را بر اهداف طرف‌های درگیر و نحوه برخورد قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی متمرکز کرده‌اند. اما آنچه بیش از هر چیز می‌تواند نگران‌کننده باشد تعبیر برخی رسانه‌های غربی از این جنگ و موارد مشابه در عراق و سوریه به عنوان جنگی مذهبی است که می‌تواند بیش از هر زمان منطقه آشوب‌زده خاورمیانه را به آستانه انفجاری فراگیر و نابودکننده بکشاند. تحلیل رسانه‌های غربی حتی نگرانی اعراب از توافق ایران و آمریکا را نیز به همین اختلاف شیعه و سنی ربط می‌دهند و خود به نوعی آتش‌افروزی می‌کنند. این تحلیل‌ها و گفتاری پیرامون بازگشت نقش پراهمیت زمین در توسعه یا پسرفت اقتصاد از عناوین این هفته مقالات هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید