شناسه خبر : 17556 لینک کوتاه

پراگماتیسم

این کتاب گزارشی است دست اول از زبان یکی از پایه‌گذاران اصلی مکتب پراگماتیسم

این کتاب گزارشی است دست اول از زبان یکی از پایه‌گذاران اصلی مکتب پراگماتیسم (یا به اصطلاح، اصالت عمل). ویلیام جیمز، در این سخنرانی‌ها، ضمن تشریح دیدگاه پراگماتیستی و تکیه بر «ارزش‌های عملی» می‌کوشد تا پراگماتیسم را به روشی برای حل برخی از بنیادی‌ترین مناقشات فلسفی درباره وحدت و کثرت، جوهر و عرض، معانی حقیقت، اومانیسم فلسفی، و مذهب تبدیل کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید