شناسه خبر : 159 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دیده‌بان بازار

وتوکا: شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد پیش‌بینی عملکرد سال مالی 1393 را با سرمایه 610 میلیارد ریال مبلغ 363 ریال اعلام کرد.

تپمپی: شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را با سرمایه 220 میلیارد ریال در فروردین‌ماه 1393 مبلغ 354 ریال اعلام کرد.

قشکر: شرکت شکر شاهرود بر اساس گزارش شش‌ماهه درآمد هر سهم سال مالی 1393 را با افزایش 14درصدی مبلغ 158 ریال اعلام کرده است که در مدت مذکور معادل 63 درصد از درآمد فوق را پوشش داده است.

ثمسکن: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 1393 را با سرمایه سه هزار میلیارد ریال معادل 365 ریال اعلام کرد.

حسینا: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پیش‌بینی‌های سال مالی 1393 را با سرمایه 94 میلیارد و 40 میلیون ریال به صورت حسابرسی‌شده مبلغ 6054 ریال اعلام کرد.

سشمال: شرکت سیمان شمال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 را در فروردین‌ماه امسال با سرمایه 826 میلیارد و 978 میلیون ریال معادل 454 ریال اعلام کرد.

دانا: شرکت بیمه دانا پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 1393 را با سرمایه یک هزار و 20 میلیارد و 373 میلیون ریال معادل 81 ریال اعلام کرد.


فنورد: شرکت نورد و تولید قطعات فولادی پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 را با سرمایه 144 میلیارد ریال معادل 173 ریال اعلام کرد.

غدام: در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خوراک دام پارس و با حضور بیش از 90 درصد سهامداران تقسیم سود نقدی 400 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

سیلام: در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایلام و با حضور اکثریت سهامداران تقسیم سود نقدی 1600 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

غبشهر: در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی بهشهر و با حضور بیش از 89 درصد سهامداران تقسیم سود نقدی 1350 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

رانفور: شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد سود هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 از مبلغ 3189 ریال با رشد 20درصدی به مبلغ 3826 ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

کی‌بی‌سی: شرکت کی‌بی‌سی برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 مبلغ 2359 ریال سود خالص محقق کرده که در مقایسه با آخرین پیش‌بینی (مبلغ 2004 ریال) حدود 18 درصد تعدیل مثبت داشته است

ختوقا: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 را با سرمایه 266 میلیارد و 630 میلیون ریال معادل 84 ریال اعلام کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید