شناسه خبر : 1579 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سه مانع لغو سربازی

منافع ویژه: بسیاری از گروه‌های اجتماعی از خدمت وظیفه بهره‌مند می‌شوند و لذا حامی آن هستند. اتحادیه‌های کارگری (که سربازی باعث می‌شود کارگران بالقوه به عنوان رقبای احتمالی، از بازار کار دور بمانند)، دیوان‌سالاران (به دلیل ایستایی و ترس از تغییر سازمانی)، ارتش (که ممکن است از تنزل اجتماعی و کاهش اهمیت خود بهراسد)، علایق میهنی (در مناطقی که پایه‌های نظامی ممکن است در غیاب خدمت وظیفه دچار تزلزل شوند) از این دسته هستند.
مسائل بین نسلی: از دیدگاه بین‌نسلی، خدمت نظام وظیفه مشابه طرح‌های بازنشستگی است که در آن کسورات بازنشستگی یک نسل، صرف پرداخت هزینه بازنشستگی نسل قبلی می‌شود. راه‌اندازی خدمت نظام وظیفه عمومی مثل دادن هدیه به طرفداران آن است که هنوز به سن خدمت نرسیده‌اند. این هدیه نسل به نسل جابه‌جا می‌شود، اما نمی‌توان آن را به شیوه‌ای متوقف کرد که بتوان آن را بهبود پارتو در نظر گرفت.
کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک: در رژیم‌های غیردموکراتیک، کنترل اجتماعی، منافع اقتصادی گروه‌های حاکم از نیروی کار اجباری و تشکیل ارتش پرتعداد، جذاب‌ترین جنبه‌های خدمت نظامی اجباری هستند. در کشورهای در حال توسعه، با توانایی کمتر در کسب مالیات و هزینه -فرصت نسبتاً اندک نیروی کار، مالیاتی از نوع خدمت نظامی اجباری ممکن است به لحاظ اقتصادی کارا باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها