شناسه خبر : 11831 لینک کوتاه

منطق اکتشاف علمی

نویسنده کتاب منطق اکتشاف علمی، همانند هر دانشمند و فیلسوف دیگری می‌کوشد نقاب از چهره حقیقت بردارد، اما از راه‌هایی به این تلاش می‌آغازد که با نوآوری‌ها و نواندیشی‌های خود او آمیخته‌اند.

نویسنده کتاب منطق اکتشاف علمی، همانند هر دانشمند و فیلسوف دیگری می‌کوشد نقاب از چهره حقیقت بردارد، اما از راه‌هایی به این تلاش می‌آغازد که با نوآوری‌ها و نواندیشی‌های خود او آمیخته‌اند. وی علم را سرتاسر به منزله جهان‌شناسی می‌انگارد و معتقد است افتخار فلسفه - همچون علم- متناسب با سهمی است که در این تکاپو داشته است. عقیده دیگر نویسنده همانا اهمیت رشد معرفت است که هسته بنیادین مسائل شناخت‌شناسی بوده است، و بهترین راه شناخت چگونگی رشد معرفت، مطالعه نحوه رشد معرفت علمی است. پوپر نشان می‌دهد که اصیل‌ترین مسائل رایج در شناخت‌شناسی از حد روش‌های پر‌رونق زبان‌کاوانه بسی فراتر می‌رود و تحلیل معرفت علمی را ایجاب می‌کند. به عقیده پوپر، با آگاهی یافتن از روش صحیح علمی می‌توان از راز سر به مهر جهانی که در آن به سر می‌بریم، نکته‌ها آموخت. احیای توجه به این رموز، یگانه راه نجات علم و فلسفه از غرق شدن در تخصص‌های موشکافانه و جلوگیری از تسلیم شدن به مرجعیت کسانی است که گمان می‌برند مراحل نهایی معرفت را پیموده‌اند و به حقیقت مطلق راه یافته‌اند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید