شناسه خبر : 717 لینک کوتاه

چرا سهم زنان در بازار کار رو به فزونی است؟

جنب‌وجوش زنانه

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «تاکنون ۸۰ درصد شاغلان در کشور را مردان تشکیل می‌دادند، اما روند توزیع شاغلان در یک سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ برعکس شد و سهم زنان از اشتغال جدید به ۸۱ درصد کل مشاغل ایجادشده رسید.» اما این سخنان عیسی منصوری چقدر با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار انطباق دارد و آیا این سخنان به منزله بهبود وضعیت اشتغال زنان است؟

ابراهیم علیزاده
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «تاکنون 80 درصد شاغلان در کشور را مردان تشکیل می‌دادند، اما روند توزیع شاغلان در یک سال منتهی به تابستان 1395 برعکس شد و سهم زنان از اشتغال جدید به 81 درصد کل مشاغل ایجادشده رسید.» اما این سخنان عیسی منصوری چقدر با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار انطباق دارد و آیا این سخنان به منزله بهبود وضعیت اشتغال زنان است؟
محاسبات مرکز آمار از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال نشان می‌دهد طی این مدت در مجموع 628 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده که از این میزان 506 هزار فرصت شغلی معادل حدود 81 درصد به زنان رسیده است. با این حال مقایسه این وضعیت با تعداد کل جمعیت زنان فعالی که به بازار کار وارد شده‌اند نشان می‌دهد تنها 66 درصد از کل جمعیت زنان فعال وارد‌شده به بازار در این مدت به شغلی دست یافته‌اند. به همین دلیل نرخ بیکاری زنان همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و با رشد 9 /1‌درصدی به 8 /21 درصد رسیده است. در این دوره نرخ مشارکت زنان نیز رشد قابل توجهی یافته و با 1 /2 درصد افزایش به 9 /15 درصد رسیده است. در واقع این آمارها نشان می‌دهد هرچند به نظر می‌رسد حدود 81 درصد از مشاغل جدید طی تابستان سال گذشته تا تابستان امسال به زنان رسیده و سهم زنان شاغل از کل شاغلان به 6 /17 درصد افزایش یافته، اما همچنان نرخ بیکاری آنها رو به صعود است. پیش از این سهم زنان شاغل از کل شاغلان کشور در تابستان سال گذشته 7 /15 درصد بود. این رشد 9 /1‌درصدی در سهم زنان شاغل از کل شاغلان در این مدت در حالی است که سهم زنان جمعیت فعال از کل جمعیت فعال بازار کار طی این مدت دو درصد افزایش یافته است. در واقع به نظر می‌رسد رشد سهم زنان از کل جمعیت فعال با رشد در سهم زنان از جمعیت شاغل روند یکسانی را طی می‌کند، اما آیا این روند ادامه خواهد یافت؟
تغییرات قابل توجه در نوع مشاغل بازار کار نیز از جمله اتفاق‌های دیگر در دوره افزایش حضور زنان در بازار کار است. در تابستان امسال از کل مشاغل موجود در اختیار زنان، بخش کشاورزی 4 /23 درصد، بخش صنعت 1 /24 درصد و بخش خدمات 5 /52 درصد سهم داشته است. مقایسه این ارقام با وضعیت آنها در یک دهه پیش (یعنی سال 1385) نشان می‌دهد در این سال‌ها سهم کشاورزی 5 /7 درصد و سهم بخش صنعت 6 /7 درصد کاهش یافته و سهم بخش خدمات دقیقاً به اندازه مجموع کاهش این دو بخش افزایش یافته است. در واقع در سال‌های رشد حضور زنان، شاهد افزایش حضور آنها در بخش خدمات نیز بودیم. اما آیا با این روند افزایش حضور زنان در بازار کار هرچند هم هنوز نرخ بیکاری آنها بیش از دو برابر مردان است، باید به تغییرات ساختاری و قوانین بازار کار فکر کرد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها